Another_Kind_of_Horse_Brand__Business_Branding_in_Equine_Marketing

סוג מסוים שונה אצל מותג סוסים: מיתוג לעסקים בשיווק סוסים


578

סיכום:
ברחבי אירופה הסוסים, למילה "מיתוג" מתופעל מספר משמעויות - או שמא? למד לאיזו תכלית מיתוג רשויות של סוסים.מילות מפתח:
בניין ציבורי סוסים, קידום סוסים, מיתוג ביזנס סוסים, מיתוג סוסים, סימן מותג גזע סוסים, לוגו מותג


מרכז המאמר:
זה שעת החורף, עונת פיקוח הגזע באה והלכה באזור הצפון אמריקה, ויחד עם זה עונת המיתוג.

עונת מיתוג לסוסים - לא לעסקי סוסים.

באופן אם ברשותכם נוף ענייני או לחילופין שיווקי מסוים, ​​או שקראת קריאה בנושא, שמעת הכול על מיתוג בהקשר העסקי. למה שלא נסתכל מה זה במציאות.


מותגים על אודות סוסים ובעלי חיים נוספים במערב הישן הראו במחיר. נודעה תחושה מיוחדת בקרב טענה להכרה בבעלות על מי שיש ברשותו חיים קפדני, אילו במדויק הרעיון ניצור למנוע הצטברות מגניבת בעלי חיים. פרטים לחץ סיוע לאחזור בע''ח גנובים והיה אם הכללים של.

ברחבי העולם, מותגים הכול על סוסים אינן היו אינדיקציה לבעלות פרסונלית, רק הצביעו המתארת את זיקתם בקרב הסוסים לאחד המרשמים האזוריים.

הקטע זה בטח, העומד מאחורי מיתוג מודרני אצל סוסים בגזעים המזוהים בנות אירופה וכמה מהגזעים האחרים באזור הצפון אמריקה ליד שנתיים למושג מיתוג תחום. כאמור לעיל, זה מיתוג ענייני בעבור גזע הסוסים.

אם כן מה מיתוג בדיוק?

הגיע אינם מחרוזת בידי אותיות ממותגים להקפיא או שמא סט אצל קרני איילים או שהוא סמל גזע אחר. לאתר מאוד משולים ללוגו ביזנס או גם לסימן מסחרי, אילו וכדלקמן הפריטים האלו אינן מותגים במובן העסקי.

מותג בדבר סוס מסמל את אותו מה שהגזע מייצג: האיכות, ההיסטוריה, שיא הביצועים, המקור וכדומה '. סוס הענף את אותן סימן המותג על ידי הגזע מי שיש ברשותו לכאורה את התכונות בידי הגזע, ומסוגל תיאורטית לעבור אחר הסטנדרט שנקבע בידי איגוד הגזעים ההוא. לדוגמא, כשיקרה העסק שלך רואה סוס שיש להן מותג הולשטיינר (בהנחה שיש לך ארוחה בעלויות הסימן), העסק שלך מזהה אחר הסוס כהולשטיינר. העסק שלך מיד מזהה טיפה אודות שושלת הסוס, הרקע וסוגי הפעילויות העשויים לקחת אקדמאיים בתוכם.היא המטרה שחלק מהמרשמים מעדיפים מחקר פיזית ואישור בקרב הסוס היחיד ערב מתן מותג - הסוס הממותג היא נציג על ידי גלות הגזע, פרסומת מהלכת. הגיע יעיל שארגון הגזע ירצה לשלוט בטיב הפרסומות הנ"ל.

כמו כן, מותג הינה התגלמות בכל המידע שיש לו קשר למוצר עד חברת. מותג הכללים של לרוב ניסיון, לוגו ואלמנטים חזותיים נספחים ואותו אחד שדיברנו מוחלט את אותה שלל הציפיות הקשורות למוצר או לשירות אשר אופייניים במוחם בידי אנשים. (הפניה: wikipedia.org).

סמלי לוגו וכאלה - דוגמת סימני מותג - הינם שהוא סמל קצר בשביל המותג. נִרגָשׁ כלל משמעות לסימנים כדוגמת אלו עד הרגע לייצור המותג.

בנה את אותם המותג של העסק שלכם מהיסוד:

כמו שדמותו אצל צ'בי צ'ייס, טיי ווב, מספרת בקדישאק, "היה הכדור." ישיר את אותן המותג. מיתוג הינה מהם שאנחנו והעסק שלך מייצג. כל אחד מקים מותג באמצעות איכות הסוסים של העבודה, הרקורד התחרותי של העסק, טיב ההובלה אנו מנפיק למעוניינים של החברה שלכם, אופן ההתמודדות העסקית של החברה שלכם, האמון, המוניטין של החברה שלכם. מותג היא בעצם דומות עסקית. עקביות בכל האלמנטים הנ"ל בונה מותג.


אם וכאשר פרדוקסלי, שמי הכול על הגדר באופן למתג סוסים עד אינם. יתכן ו רק חפץ בו הארנבים באישיותי יוצא, אך שמי ייראה לנכון שמיתוג פוגע בחיה.

ללא ספק עבור בניין משרדים הסוסים של העבודה, מיתוג אינם אמור להזיק. אפשרי שמומלץ באופן מסוים מתיחות נפשית במטרה להבין את אותן הקטע, איזה הקמתו ובנייתו אצל המותג שברשותכם הן לא מהווים כואבים.

מועדון עניין כזה בטוח: לא קיימת סיום לעונת המיתוג לעסקים!


bambooolive8

Author: bambooolive8

Stay in touch with the latest news and subscribe to the RSS Feed about this category

Comments (0)

Comments are closed


No attachment