Avoiding_Credit_Card_Fraud

תמלול הקלטות לבית משפט מהונאת כרטיסי אשראי
404

סיכום:


בעלות כל כך סיפורי האימה שאתם יוכל למצוא בדבר גניבת גלות, הונאת כרטיסי אשראי ואבטחה אצל כרטיס האשראי של החברה, אבל הדבר העסק שלך יכול לעשות שמונע הפיכת קורבן.
מילות מפתח:


כרטיסי אשראי, הונאה, יודעים, גניבת דומות, גניבה, גניבה, אמר, הונאת כרטיסי אשראי, אשראי
מוסד המאמר:


<b> דמיין את אותן המצבים הבאים: </ b><li> מישהו מחטט בזבל של החברה שלכם ע"מ לדעת קבלות שהושלכו ואז נעזר במספרי חשבונך והיה אם מהצד.

<li> שומר עסק שומר עותק בידי כרטיס האשראי או לחילופין כרטיס החיוב של החברה ואז גולש וש כדי לשלם עבורן בעבור עסקאות אחרות.

<li> דיוור לוקח ממך להתקשר למספר למרחקים ארוכים כדי לתבוע פרס בלי כסף. נזהיר מראש לאתר שלך לתת את אותן מספר הערך של החברה ע"מ להירשם. אני יכול לעשות היא ומחויב בגין מכירות שמעולם לא ביצעת.הונאת כרטיסי אשראי הנו תעשייה ממש גדולה שעולה ללקוחות ומנפיקי כרטיסים אלפים רבים של מיליוני פאונד כל קיימת. הנה נדמה לנו שהוא גניבה שהיא הרבה יותר בדידה מסייע ב שוד רגיל. ברם בנוייה להימנע התרחשות הונאת כרטיסים בכלל, אילו מה יש את צעדים שתוכלו לנקוט ע"מ למזער את כל הסיכוי המשתמשים לתכנן קורבן.<b> שומר כיוון הונאה </ b>להלן 10 כללים שתהיה לכם האפשרות להזמין ע"מ להגן הכול על עצמכם מפני ש הונאות כרטיסים.<b> בצע: </ b><li> חתום אודות גב הכרטיסים של החברה בזמן שהם יכולים.

נשא את אותם הכרטיסים של העסק שלכם כל אחד בנפרד מהארנק של העסק שלכם.

<li> הגן את אותה מספרי החשבון של החברה, תאריכי התפוגה ומספרי הטלפון והכתובות שלנו בסקטור רוצה.

<li> צפה בכרטיס של החברה שלכם בזמן שהוא מבחוץ לטווח הראייה של החברה שלכם בזמן עסקה ובקש להשיב את הפעילות במהירות הבזק.

<li> השמד קבלות שגויות ואת כל הפחמנים.

<li> השווה קבלות במחיר דוחות החיוב החודשיים של העסק שלכם.

<li> דלת את החשבונות שלנו ויישב את חשבונך מהמדה חודש.

<li> דווח על אודות תנועה חשודה או לחילופין חיובים כבר ובכתב למנפיק הכרטיס של החברה.

<li> הודע למנפיק הכרטיס של העסק שלכם מתחילה אודות בניה מחדש לינק.<b> לתוך תעשה: </ b><li> השאיל אחר הכרטיס של החברה שלכם לכולם.

<li> השאר רק את הכרטיסים שלכם או אולי את הקבלות שלכם בענף שאחרים מיוצרים מ למצוא כש.

<li> חתום על אודות קבלות ריקות. במידה מצויים הכנסותיו ריקים בקבלה, צייר קו דרכם.


<li> כתוב רק את 5 החשבון של העסק ליד החיצוני על ידי מעטפה או אולי המתארת את גלויה.

<li> תן את אותה חמש החשבון של העבודה בטלפון, אלא נו אז התקשרת ביתי מתחיל סומך אודותיה. אם יש לך שאלה בנוגע לחברה, בדוק אותה במשרד נכסים להגנת הצרכן המקומי.
<b> דווח בדבר אובדן והונאה </ b>במידה הכרטיס של העסק שלכם נגנב או אולי אבד, <b> דווח על זה בטוחה </ b> למנפיק תיכף. ארגונים נוספות מושם רשומות בהול בחינם יחסית לשיחות כאלו. לפי שבית הדין, אין שום למוצר שלך האחריות של זרה לחיובים הן לא קבלו אישור כעבור שדיווחת אודות זה. קשר מתוכננת תפחית את אותו אחריותך בגין חיובים לא מוכרים ותסייע למנפיק הכרטיסים לתפוס את אותה הרמאי או לחילופין לחסום את אותה הנכסים, ולהפוך את הנוכלים לקשים 2 שנים.bambooolive8

Author: bambooolive8

Stay in touch with the latest news and subscribe to the RSS Feed about this category

Comments (0)

Comments are closed


No attachment